กฏระเบียบ

352 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความ

 1. น้องแมวต้องมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป และเลี้ยงในระบบปิดเท่านั้น

 2. น้องแมวต้องได้รับวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า หัดแมว และหยอดกำจัดเห็บหมัดตามกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีบันทึกในสมุดวัคซีน เพื่อแสดงในวันเข้าพัก ***ทางโรงแรมขอปฏิเสธการเข้าพักทุกกรณี หากเจ้าของไม่สำแดงสมุดวัคซีน โดยไม่ขอรับฟังข้ออ้างใดๆทั้งสิ้น หรือหากทำสมุดหาย เจ้าของสามารถขอให้ทางคลีนิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ที่น้องมีประวัติออกสมุดวัคซีนเล่มใหม่ให้ได้ค่ะ

 3. น้องแมวต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคติดต่อ เช่น หวัด เชื้อรา โรคผิวหนัง รวมถึงเห็บหมัด หากตรวจพบ ทางโรงแรมขออนุญาตปฏิเสธการเข้าพัก

 4. น้องแมวสามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานได้ เช่น ทานข้าว และเข้าห้องน้ำได้เอง

 5. น้องแมวต้องไม่อยู่ในช่วงระหว่างการพักฟื้น หรือเฝ้าระวัง หากน้องต้องให้น้ำเกลือ หรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ป้อนข้าว ทานยา หรือบีบฉี่ แนะนำให้ทางคลินิกสัตวแพทย์เป็นผู้ดูแล เนื่องด้วยทางโรงแรมเป็นสถานรับฝากเลี้ยงเท่านั้น ไม่สะดวกต่อการดูแลน้องที่ต้องการการดูแลด้านสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

 6. ขอปฏิเสธการเข้าพักน้องที่มีนิสัยดุ ก้าวร้าว หรือน้องที่อยู่ในภาวะฮีท

 7. หากมีการทิ้งแมว ทางทีมงานด้านกฏหมายของเรา จะดำเนินคดีตาม พรบ.คุ้มครองสัตว์ขั้นเด็ดขาดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด (เราเอาจริงค่ะ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินคดี ผู้ถูกฟ้องร้องจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

 8. หากน้องเจ็บป่วยในระหว่างการเข้าพัก ทางโรงแรมจะแจ้งให้เจ้าของทราบในทันที ก่อนพาไปรักษากับสัตวแพทย์ ที่คลินิกเพื่อนบ้าน หรือโรงพยาบาลสัตว์ที่ใกล้เคียง โดยเจ้าของเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรักษา

  เวลา Check in (นำฝาก) : 12:30
  เวลา Check out (มารับกลับ) : 12:00

  หากมารับกลับหลัง 13:00 ขออนุญาตชาร์จค่าห้องเพิ่มเป็นครึ่งวัน
  หากมารับกลับหลัง 18:00 ขออนุญาตชาร์จค่าห้องเพิ่มเป็นหนึ่งคืน
หากเจ้าของมีความจำเป็นต้องมาส่งแต่เช้าก่อนเวลา หรือมารับหลังเวลาที่กำหนด กรุณาสำรองห้องพักเผื่อไว้อีก 1 คืน ด้วยเราอาจไม่สามารถทำ Check in - Check out ให้ได้ก่อนหรือหลังเวลาที่กำหนด เนื่องด้วยจำนวนห้องพักที่มีจำกัด และต้องทำความสะอาดพร้อมอบห้องฆ่าเชื้ออย่างน้อย 30 นาที ก่อนจะสามารถรับน้องเข้าพักได้ค่ะ

Powered by MakeWebEasy.com